Navijajmo zajedno – za Hrvatsku u Kataru. GO CRO!

Odlučili smo vas darivati za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva u Kataru.

Kako do navijačke hoodice?

Svi koji obave kupnju u našim dućanima ili putem weba (shoetique.hr) od 21.11.2022. pa dok naša reprezentacija ne ispadne na prvenstvu (nadamo se da je to FINALE) –  mogu osvojiti navijačku hoodicu.

Svaki dan, nakon utakmice hrvatske reprezentacije, nagrađujemo 5 kupaca. Sudionici se izvlače online, slučajnim odabirom.

Kupujte u Shoetique-u, pratite naše društvene mreže i sretno!

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Go Cro!” (u daljnjem tekstu: Pravila)

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

ČLANAK 1.

Facebook i Instagram ne sponzoriraju, administriraju ni na koji način ne podržavaju ovu promociju te ona s njima nije ni na koji način povezana.

ČLANAK 2. ORGANIZATOR

Organizator natječaja pod nazivom natječaj „Go Cro!” (u daljnjem tekstu “Natječaj”) je STQ, Veselišće 2d, 10 000 Zagreb, (u nastavku “Organizator”).

Natječaj se priređuje u cilju promocije facebook i instagram stranice:

https://www.instagram.com/shoetiquecroatia/
https://www.facebook.com/Shoetique.hr

ČLANAK 3. OBJAVA PRAVILA

Pravila Natječaja bit će objavljena u na stranici https://shoetique.hr/

ČLANAK 4: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u periodu od 21.11.2022. do 18. 12. 2022.

Nagradni natječaj odvija se na Facebook i Instagram stranicama https://www.instagram.com/shoetiquecroatia/

https://www.facebook.com/Shoetique.hr

ČLANAK 5: VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Sudionicima Nagradnog natječaja koji će biti nagrađeni temeljem odredaba ovih Pravila, bit će uručene sljedeće nagrade prema kriterijima iz članka 8. ovih Pravila prema rasporedu. Slučajnim odabirom na dane kad igra Hrvatska reprezentacija, nagraditi će se 5 Sudionika. Svaki od njih osvojiti će navijačku hoodicu.

ČLANAK 6: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici) koji obave kupnju u Shoetique poslovnicama ili na shoetique.hr od 21.11. do 18.12.2022.

ČLANAK 7: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionik treba obaviti kupnju u Shoetique poslovnicama ili na shoetique.hr u periodu od 21.11. do 18.12.2022., te popuniti odgovarajući obrazac u kojem daje privolu za korištenje osobnih podataka u svrhu nagradnog natječaja.

ČLANAK 8: ODABIR DOBITNIKA

Nagrade iz članka 5. osvojit će Sudionici Nagradnog natječaja koji obave kupnju u Shoetique poslovnicama ili na shoetique.hr u gore označenom periodu te budu odabrani slučajnim odabirom.

ČLANAK 9. – PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik nagrade po završetku Nagradnog natječaja biti će obaviješten o preuzimanju nagrade. Nagrada će dobitniku biti poslana poštom ili je isti može osobno prezueti u jednoj od naših poslovnica. Preuzimanjem nagrade te potpisom Potvrde o primitku nagrade, odnosno ne preuzimanjem nagrade iz bilo kojeg razloga, prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade.

ČLANAK 10. – POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama dodijeljenima na ovom Nagradnom natječaju.

ČLANAK 11. -RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 12. – POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Ako se tijekom trajanja i po završetku Nagradnog natječaja zapaze neregularnosti u ponašanju sudionika u Nagradnom natječaju te se pokaže opravdana sumnja da je isti u svrhu postizanja rezultata postupao na način koji nije dozvoljen pravilima, kao i ako se pokaže da je Sudionik, ostvario nerealno visok rezultat koji je nastao kao posljedica greške, propusta ili ometanja mehanizma igre, bez obzira je li isto ponašanje bilo posljedica namjernog postupanja Sudionika ili nenamjerne greške u sustavu, Organizator zadržava pravo diskvalifikacije Sudionika tj. njegovog rezultata.

ČLANAK 13. – ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove osobne podatke. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja. Organizator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Organizator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima. Sudionik Nagradnog natječaja ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.

ČLANAK 14. – PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene web stranice Organizatora

Zagreb, 20.11.2022.

Priređivač nagradnog natječaja: STQ d.o.o. Veselišće 2d, 10 000 ZAGREB OIB: 10483429665

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obvezna polja su označena sa *